Bränslefilter för bensin- och dieselmotorer

Bränslefilter för bensin- och dieselmotorer

Dagens högprestanda motorer kräver rent bränsle. Oavsett hur noggrannt bränslet hanteras så kommer vatten och föroreningar att hamna i bränslet. Detta innebär högre slitage och skador på insprutningssystem, bränslepump och cylindrar.

Med ett Racor bränslefilter filtreras och separeras vatten från bränslet på ett mycket effektivt sätt, bränsle som passerat ett Racor filter är så gott som 100 % fritt från vatten och fasta föroreningar. Med ett Racor bränslefilter installerat så kan du vara förvissad om att Din motor kommer fungera bättre och mer effektivt med mindre slitage och färre driftstopp.

Tooted