Müügitingimused

Need tingimused kehtivad Alandia Tech Trade Ab-ga (edaspidi Marineparts), ettevõtte ID-ga 2260124-5 ja ostja vahel sõlmitud mistahes lepingu puhul. Tellides Marinepartsist toote, nõustute nende teenuse kasutamistingimustega.

MARINEPARTSI ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED 1. Definitsioonid, tingimuste kohaldatavus ja müügiobjekt "Klient" viitab eraisikutele, ettevõtetele ja teistele organisatsioonidele, kes müüja internetipoe, telefoni või e-posti teel ("klient") tooteid tellivad. "Müüja" viitab pakkujale, kes on ühtlasi ka veebipoe haldaja. "Veebileht" viitab müüja veebilehele, läbi mille müüja veebipoodi haldab. Kliendi tagastamisõigust puudutavad sätted, välja arvatud garantii või defekti korral tehtavad tagastused, ei kehti äriklientidele. 2. Ostutellimus Klient seotakse iga tellimuse korral nende tingimustega, müüja kehtivate lepingutingimustega, kasutamistingimustega ja veebipoele rakenduvate müügitingimustega. Klient peaks seega hoolikalt tutvuma ka müüja veebilehel saadavalolevate teiste tingimustega. Kui tekib konflikt nende tingimuste ja müüja teiste tingimuste vahel, siis rakenduvad peamiselt müüja teised tingimused. Klient peab tellimust tehes avaldama oma nime, tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Ärikliendid peavad esitama ka oma ettevõtte nime ja ettevõtte ID. Alla 18-aastased kliendid peavad avaldama tellimusel oleva "lisateabe" väljal oma eeskostja nime ja e-posti aadressi. Klient saab peale tellimuse esitamist kinnituse. Ostuleping jõustub hetkel, mil müüja tellimuse kinnitab. 3. Hinnad Hinnad sisaldavad käibemaksu, kuid need ei sisalda transpordikulusid. Transpordikulud tuleb lisada vastavalt hinnakirjale. Klient valib enne tellimuse esitamist saadavalolevast nimekirjast tarnemeetodi. Süsteem arvutab peale tarnemeetodi valimist transpordikulud. Klient nõustub nendega tellimuse esitamisel. Kõik hinnad on eurodes. Klient näeb enne tellimuse esitamist lõpphinda, mis sisaldab tooteid ja saatekulusid. Hind määratakse vastavalt tellimuse esitamisel kehtivale hinnakirjale. Juhul, kui tellimust muudetakse, kasutatakse seda hinnakirja, mis oli kehtiv muudatuste tegemise ajal. Müüja veebilehelt leiab kõikide toodete kohta saadavaloleva info. Kui toote kohta käiv teave pole õige, võib klient toote ilma tasu maksmata tagastada. Toode tuleb tagastada mõistliku aja jooksul peale ebaõige teabe avastamist. Juhul, kui hind on ilmselgelt vale, võib müüja tunnistada, et ta on eksinud. Nii võib juhtuda näiteks olukorras, kus viga on nii ilmne, et klient oleks pidanud sellest aru saama. 4. Makse Saadaval olevad vormid ja maksetingimused leiab müüja veebipoest ja tellimuse vormilt. Kui tellimus tehakse lunatellimusena, tuleb tootele hiljemalt postkontori saateteatisel oleval kuupäeval järele minna. Vastasel juhul tühistatakse tellimus. 5. Tarne Tarnemeetoditeks on vastavalt kokkuleppele post, Matkahuolto, UPS, DHL või Schenker. Müüja paneb laos olevad tooted teele umbes 1 kuni 3 päeva jooksul. Sellele järgneb tavapärane tarneaeg. Müüja annab kliendile teada, kui toote käsitlusaeg on üle 7 päeva. Pakutavad tarneajad on hinnangulised. Müüja ei pruugi saada kõiki tooteid hinnanguliseks ajaks kohale toimetada, sest tarneaeg sõltub toodete saadavalolekust. Müüja jätab endale õiguse piirata erakordselt suure partiiga toodete müüki. 6. Tagastamisõigus Kliendil on õigus tellimus mistahes faasis tühistada, sealhulgas peale tellimuse töötlemist. Kui klient ei soovi saadetisele postkontorisse järele minna, siis on soovitatav, et ta teavitaks sellest müüjat või kohalikku postkontorit. Sellisel juhul on müüjal õigus nõuda sisse saatekulu. Tooteid võib tagastada vastavalt tarbijakaitse seaduse 6. osale 14 päeva jooksul alates sellest, kui klient on saadetise kätte saanud (sealhulgas nädalavahetus ja riigipühad; kätte saamise päev arvesse ei lähe). Tagastamisõigus kehtib ainult kasutamata ja müüdavate toodete puhul. Kliendil on selle aja jooksul võimalik tootega tutvuda ning testida seda viisil, nagu ta teeks seda füüsilises poes. Klient võib ilma tagastamisõigust kaotamata avada ka toote pakendi, et toodet vaadata ja testida. Sellega ei tohi alata toote kasutama hakkamine. Kui toode on isoleeritud või suletud pakendis, peab pakend jääma suletuks ning isoleervahend peab jääma terveks. Tagastusõigus ei kehti hügieenitoodetele või eritellimusena tellitud toodetele. Kui klient tagastab toote vastavalt selle lepingu lõikudele 7, 8 ja 9, on kohalikud posti teel toimuvad tagastused ilma lisatasuta. Müüja ei kompenseeri teisi tagastusmeetodeid, kui ei ole just sellekohast kokkulepet. Välismaise tellimuse korral tasub tagastamisel saatekulu klient, kui ei ole just teisiti kokku lepitud. Ostukuupäevaks loetakse päeva, kui klient on saadetise või kviitungi enda kätte saanud. Kliendil on kohustus tõestada postkontorisse saadetisele järgi minemise kuupäeva näiteks kviitungiga. Klient peab tagastama tooted alati: a) originaalpakendis (hästi pakitud), ilma ebavajalike märgistusteta b) koos tellimuse kinnituse koopiaga c) koos täidetud garantii- ja tagastusvormiga (saadaval müüja veebilehel) d) mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale saadetise kättesaamist e) kliendi pangaandmetega Müüja peab hüvitama kliendile raha kolmekümne (30) päeva jooksul peale tagastatud toote kätte saamist. 7. Garantii Kui toote lehel ei ole märgitud teisiti, on toote garantiiperiood 1 aasta. Mõnel tootel on tootespetsiifiline garantii. Kui müüja pakub garantiid, siis algab garantiiperiood tellimuse kinnitamisega ja kestab kuni märgitud garantiiperioodi lõpuni. Kui müüja vahetab toote välja või teeb garantiikorras parandusi, siis esialgne garantiiperiood ei pikene. Garantii kehtimiseks tuleb kasutada toodet või selle osa vastavalt tootja soovitustele ja juhistele. Müüja ei võta endale defekti eest vastutust, kui defekt on tingitud tõenäoliselt õnnetusest, toote valest käsitlemisest või kliendi muudest tegevustest. Kui näiteks tootja või remonditöökoda avastab, et toode läks katki kliendi ettevaatamatusest, on müüjal õigus esitada kliendile remondi eest arve. Müüjat ei saa pidada mingil juhul sellest tuleneva kahju osas vastutavaks. Maksimaalne vastutus kõigi otseste kahjustuste eest on piiratud ainult summaga, mis ei ületa toote ostuhinda. Klient peab tarbijakaitse seaduse kohaselt teavitama garantiiandjat defektist mõistliku aja jooksul peale defekti avastamist. Tooted tuleb toimetada alati garantiihooldusesse: a) originaalpakendis (hästi pakitud) b) koos tellimuse kinnituse koopiaga c) koos täidetud garantii- ja tagastusvormiga (saadaval müüja veebilehel) d) ainult defektsed tooted; garantiihooldusesse ei tohi saata teisi tooteid ega toote mittedefektseid osasid Müüja võib saata tagasi tooted, mida pole saadetud garantiihooldusesse rahuldaval viisil (vaata ülalpool toodud juhiseid). See toimub kliendi kulul. Müüja peab tarbijakaitse seaduse kohaselt teostama garantiihoolduse mõistliku aja jooksul. Juhul, kui defektid tekivad garantiiperioodi ajal, peab klient pöörduma otse müüja poole, kui müüja pole just midagi muud nõudnud. Kui garantiiandjaks pole müüja, vaid mõni varasem turustamise tase, ei ole müüja defekti eest vastutav, kui müüja pole just väitnud vastupidist. 8. Kliendi õigused defekti korral Võimalik garantii või muu müüjapoolne kohustus ei piira kliendi seaduslikku õigust esitada defekti korral nõuet. Kui saadetud tooted on defektsed, on müüjal esmalt õigus need parandada, kui see juhtub mõistliku ajaperioodi ajal, et klient ei tunneks ennast ebamugavalt ning ilma kliendilt remondikulusid nõudmata. Kui see ei ole võimalik, on kliendil õigus nõuda hinna alandamist või mittedefektset toodet. Kui defekt avastatakse kuue (6) kuu jooksul alates toote kättesaamisest, peetakse defekti juba saatmisel olemasolevaks. See oletus ei kehti juhul, kui müüja näitab, et defekt tekkis peale seda aega või kui oletus ei vasta defekti või toodete olemusele. Klient peab teavitama müüjat defektist mõistliku aja jooksul. Tarbemüükide korral võib defektist teada anda kahe (2) kuu jooksul peale kliendipoolset defekti avastamist. Klient peab käituma viisil, mis ei suurenda kahjustuse ulatust. Defektne toode tuleb saata parandusse hästi pakitult ning koos tellimuse kinnituse koopiaga. Müüja ei võta endale vastutust kaudsete kaotuste eest, mis on tingitud toote defektist või tarneviivitusest. Veebilehel olev informatsioon on ainult informatiivse eesmärgiga, andmata mingisugust garantiid, sealhulgas (kuid mitte ainult) sobivus üldisel ega kindlal otstarbel. 9. Vastutuse piiramine eriolude korral Müüjal on alati õigus mitte saadavalolevate toodete müük tühistada või hüvitada ettemakse. Müüja ei vastuta tootjate veebilehtedel oleva info eest. Müüja vastutus on piiratud alati otseste kahjudega. 10. Kliendiregister Müüjal on oma klientide register. Kliendiregister on konfidentsiaalne ning müüja ei tohi anda kliendiinfot teistele osapooltele, välja arvatud lõigus registri kirjelduse lõigus 11 toodud juhtudel. 11. Müügitingimuste muudatused Need tingimused võivad ühepoolselt ilma eelneva etteteatamiseta muutuda. Kliendi ja müüja vahel kehtivad need tingimused, mis kehtisid tellimuse sooritamise ajal. Uute tellimuste puhul kehtivad müüja ostutingimused, mis kehtivad sel hetkel ning need leiab müüja veebilehelt. Kui kliendil on seoses tellimuse või nende tingimuste interpreteerimise või kohaldatavuse osas küsimusi, siis on soovitatav võtta ühendust müüja klienditeenindusega (informatsioon müüja veebilehel). 12. Vaidlused ja kohaldatav seadus Need müügitingimused alluvad Soome seadustele. Kui osapooled ei suuda vaidluse korral kokkuleppele jõuda, võib klient (eeldusel, et tegu on tarbijaga) pöörduda tarbijakaitseametisse. Asja kohtusse andmisel tuleb pöörduda elukohajärgsesse üldkohtusse. Tarbijamüükide välistel juhtudel võib müüja kasutada ka Soome Mariehamni ringkonnakohut. 13. Vääramatu jõud Vääramatu jõu korral muutuvad Marinepartsi kohustused kehtetuks. Kui vääramatu jõud kestab üle 2 kuu, on nii kliendil kui ka Marinepartsil õigus leping lõpetada juhul, kui sellega ei kaasne kohustust tasuda kahjutasu. Vääramatu jõud tähendab streike, loodusõnnetusi, transpordihäireid, Marinepartsi või Marinepartsi tarnijate importimise või eksportimise keelde. Ettevõtte andmed: Alandia Tech Trade Ab / Marineparts KMKR: 2260124-5 Juriidiline aadress: Maarianhamina Tel: +358 (0)3 41092023 www.marineparts.ee support@marineparts.ee